Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev prireditvenega centra na Hrušici

Predlog oddan  –  01. 06. 2023  –  Hrušica
kshrusica.jpg
kshrusica.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sam ''center'' Hrušice ima zelo lepo urejena nogometno in hokejsko igrišče, otroška igrala, v centru Hrušice se nahaja sedež krajevne skupnosti, vrtec, pravkar pa je v fazi popolne obnove tudi stavba kulturnega doma. V letu 2022 je bila zamenjana asfaltna prevleka vozišča, postavljena je bila tudi planinska pot-ferata, ki je odlično obiskana. Za še lepši izgled vsega navedenega pa bi bilo nujno potebno urediti pešpoti v bližnji okolici, postaviti usmerjevalno tablo, ki bi obiskovalce ferate vodila na začetek le-te.

Vrednost projekta

10000 €