Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog posega na območja, ki bodo v bodoče določena kot funkcionalna zemljišča večstanovanjskih stavb. Etažni lahko, po določilih Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), na pristojno sodišče podajo predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Do vzpostavitve funkcionalnih zemljišč bo Občina Jesenice na predlog stanovalcev, (vlogo vloži upravnik stavbe) izdala soglasje za ureditev parkirišča v obstoječih gabaritih, na stroške stanovalcev.

Zarisanje parkirišč

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kronično pomanjkanje parkirišč. Parkirišče uporabljajo stanovalci več blokov (71/d; c; g; e..) kakor tudi gostje picerije Trucker in obiskovalci Placa.

Kolikor sem seznanjena vsakemu stanovanju pripada eno parkirno mesto (info podala zaposlena na Občini Jesenice Oddelek za okolje in prostor). Zato v izogim vsakodnevnim nevšečnostim predlagam zarisanje parkirišč in označitev le teh. Med blokoma 71/d in g je en del travnatne površine katera bi se lahko uredila, s tem pa bi pridobili nekaj parkirnih mest.

Zarisanje parkingov. Preureditev travnatne površine v parkirišča.

Hrušica; parkirišče pri blokih in piceriji Trucker.

Takoj!