Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišča, ki niso v lasti Občine Jesenice in ta na njih nima razpolagalne pravice, saj je predmetno območje v lastni Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Rekonstrukcija oz. obnovitev igrišča "Zarja"

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela
igirsce-zarja.jpeg
igirsce-zarja.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred kakšnimi 2 leti se je iz igrišča odstranilo vsa igrala, ostal je samo še košarkarski koš, ki pa je že možno obrabljen. Trenutno ta soseščina nima nobenga igrišča oz. prostora, kjer bi se mladina in otroci lahko zadrževali oz. igrali.

  Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se postavi vsaj nekaj modernih igral, obnovi košarkarski igrišče, postavi par klopi in par košev za odpadke in pasje iztrebke.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tomšičeva ulica

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023/2024