Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt posega v urejanje prometa oz. določanje prometne ureditve. Pobuda se pošlje na SPV.

omejitev hitrosti

Predlog oddan  –  29. 05. 2023  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi naše varnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam zmanjšanje omejitve hitrosti in postavitev ležečih policajev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev prometnega znaka in ležečih policajev

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na zgornji in spodnji Bokalovi...

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej !