Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Asfaltiranje dela občinske ceste

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Planina pod Golico
Slika makadamskega odseka
Slika makadamskega odseka

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projektni predlog se nanaša na asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod Golico med hišnima številkama 50 in 48.

V preteklosti je ostalo veliko neasfaltiranih odsekov, kateri sedaj predstavljajo težavo z nenehnim vzdrževanjem. Pojavlja se veliko lukenj, ki se ob vsakem dežju še povečajo. V zimskem času je oteženo pluženje, večkrat je posledica tega poledenela cesta, ki povzroča težave ne samo pri vožnji ampak tudi pri hoji.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje odseka ceste med hišnima številkama 50 in 48.

Z ureditvijo posledično ne bo več potrebnega vzdrževanja tega makadamskega odseka.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev makadamskega odseka v dolžini 150m in širini 2,5m; to pomeni 375 m2.

V prilogi sta še slika makadamskega odseka in slika iz brskalnika Google za ocenitev dolžine odseka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Planini pod Golico, med hišnima številkama 50 in 48

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej oziroma vsaj do konca jeseni

Dokumenti