Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog posega v prometno ureditev. Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Ureditev pešpoti in javne razsvetljave Belo Polje

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Od začetka Belega Polja do zadnje avtobusne postaje na Hrušici, ob glavni cesti ni pločnika niti javne razsvetljave. Ker se po cesti sprehaja veliko vaščanov, bi ureditev le tega pripomogla k večji varnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izdelava pločnika ali vsaj zaris cone za pešce od odcepa za Belo Polje do zadnje avtobusne postaje ob glavni cesti ter postavitev javne razsvetljave. Sprehajanje občanov po nepregledni cesti je nevarno, še posebej ponoči, saj je javna razsvetljava samo pri hišah ob cesti pred avtobusno postajo. Po cesti hodijo tudi starejši in otroci. S tem projektom bi se uredila varnost sprehajalcev. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je postaviti javno razsvetljavo ter pločnik ali zarisati cono za pešce, vsaj po eni strani glavne ceste. Poleg tega pa narisati še vsaj 2 prehoda za pešce čez glavno cesto, na začetku Belega Polja in pri avtobusni postaji.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Hrušica - Belo Polje 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej