Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €).

Pločnik med mostovoma Hrušica in Spodnji plavž

Predlog oddan  –  29. 05. 2023  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Veliko ljudi hodi ob cesti ob Savi med Hrušico (novi most) in mostom pod Petrolom AC, vendar je hoja zaradi prometa tovornih vozil nevarna. Relacija ima rekreativen pomen in je tudi pomembna prometna povezava.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno: predlagam izgradnjo pločnika ob vsaj eni strani ceste

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo narediti ustrezno dokumentacijo ter ob cesti zgraditi pločnik

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na trasi ceste med mostovoma čez Savo Hrušica in Spodnji Plavž

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

lahko se ga izvaja v celem letu razen v zimskih razmerah