Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Pumptrack na Plavžu

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Smo ena redkih občin, ki nima pumptracka. Menim, da si otroci enakovredno, kot otroci ostalih občin, zaslužijo tovrstno možnost oblike sprostitve in zabave.

Ker smo bili dokaj neupešni pri postavitvi podobnega projekta na bivšem balinišču ''Baza'' podajam nov predlog, s posodobljeno lokacijo na Plavžu. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno gre za postavitev pumptracaka, za katerega je najbolj smiselna umestitev na Plavž, kjer je že v osnovi največja koncentracija prebivalstva na Jesenicah. Lokacija bivše igrišče ''Rožle'' je veliko primernejša, predvsem z vidika cestnoprometne varnosti, kot balinišče ''Baza'', pa tudi prostorsko bi se dalo projekt umestiti v prostor, saj je le tega na tem delu dovolj. Gre za cono, kjer je že v osnovi igrišče bilo, zato argumenti proti, zaradi morebitnega hrupa, ne zdržijo.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predvidevam, da bi bilo potrebno izvesti: umestitev v prostor, pridobiti ponudnika in izvajalca postavitve pumptracka, oddaja projekta v upravljanje (predvidevam, da najbolje Zavod za šport Jesenice).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Bivše igrišče ''Rožle'', med Revolucijo in Tavčarjevo. Trenutno je na tej lokaciji nevzdrževano igrišče, če se ne motim dve zastareli gugalnici. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2024. S tem, da bi bilo primerno izvedbo projekta umestiti v obdobje pred počitnicami oz. v pomladni čas leta 2024.