Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev dostopa do spominskega parka Podmežakla na Cesti 1. maja

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Podmežakla
1686125977145.jpg
1686125977145.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev dostopa do spominskega parka Podmežakla na Cesti 1. maja z ureditvijo zahodne klančine.

Za boljšo dostopnost občanov in obiskovalcev  Spominskega parka Podmežakla na Cesti 1. maja se predlaga rekonstrukcija dostopne klančine do parka s severozahodne strani. Naklon obstoječe klančine je prestrm, na dnu je nedokončana oz. odsekana. Z rekonstrukcijo bo klančina imela zakonsko predpisan naklon za dostop z invalidskimi vozički, veliko lažji bo dostop tudi z otroškimi vozički, omogočen bo dostop tudi kolesarjem.

Vrednost projekta

10000 €