Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt posega v prometno ureditev na državni cesti. Pobuda se posreduje na DRSI.

Varnost otrok: prehod za pešce, pločnik do šolskega avtobusa, protihrupna ograja

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci v občini potrebujejo marsikaj. Od nadgranje, prenove igrišč, novih zanimivih stez, pitnikov...pa vendar menim, da je varnost na cesti napomembnejša.

Kot prvo je potrebno vsaj na eni strani narediti pločnik do Savskega mostu, označiti prehod za pešce, da bodo otroci lahko varno prihajali na avtobus.

Prav tako se je v lanskem letu zgodila nesreča padca osebe iz avtoceste, ki bi jo lahko preprečili z namestitvijo protihrupne ograje ( hkrati tudi varnostna) .

Spodaj je naselje hiš,ki raste medtem ko se kolone vozil proti Karavankam letno podaljšujejo.

Prav tako apeliram ali lastnike ali Občino za ureditev zaraščenih obcestnih predelov, kajti izvoz ( npr.tunel Podkočne) je zelo nevaren.

Torej postavitev ogledal ter vzdrževanje parcel.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo je povdarek na varnosti pešcev ( pretežno otrok), varnost pri vključevanju na prednostne ceste, protihrupna - varnostna ograja za promet na AC.

Očitno nesreče ( prečanje izven prehoda, padec iz AC...) niso dovolj, da bi se vse nadaljne preprečile.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina Jesenice oz.oddelek za varnost in promet, Dars.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Viadukt Podkočna, cesta 1.maja smer Savski most in prehod za pešce ob avtobusni postaji Podkočna

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej