Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €).

Prizidek garaža gasilski dom Koroška Bela

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

PGD Koroška Bela se uvršča po kategorizaciji v II. kategorijo. V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja PGD Koroška Bela preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju Jesenic in sicer: Koroške Bele, Slovenskega Javornika, Potokov, Javorniškega Rovta, Jesenic in Gornjesavske doline oz. Gorenjske regije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zaradi prostorske stiske je nujno pristopiti k gradni prizidka z dovolj veliko garažo za hrambo in vzdrževanje številne gasilske opreme skupaj z gasilskimi vozili

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvedel po pridobitvi gradbenega dovoljenja s sredstvi participativnega proračuna, postavke GPO Jesenice za vzdrževanje gasilskih domov, prispevki občanov ter lastnimi sredstvi PGD Koroška Bela.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

lokacija parcela  PGD Koroška Bela ob obstoječem gasilskem domu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024- 25