Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

OBNOVA igrišča - opornega zidu

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Sava
20230607_165935.jpg
20230607_165935.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na igrišču veliko otrok igra nogomet, se žoga in se igra. Gre za edino igrišče z goli za nogomet v KS Sava (za OŠ PV igrišče je, vedar nima ne golov, ne košev,...). Igrišče je dobro obiskano, nemoteče za prebivalce, kar se tiče hrupa, vendar je oporni zid v izjemno slaben stanju, razpada, zato lahko pride do neljube situacije. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se obnova opornega zidu in postavitev košarkarskega koša ter ureditev podlage (ker na nekaterih mesti raste trava iz betona...). Dejstvo je, da se otroci premalo gibajo. Gre za izboljšanje motoričnih spretnosti otrok, druženje,...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova opornega zidu, postavitev koša - košarkarske table (montaža na opori zid) ali postavitev dveh košev), ureditev tal,...

Tudi ograja nad igriščem (ne okoli igrišča) je v slabem stanju - menjava bi bila opravljena kot donacija s strani lokalnega podjetja (brez stroškov za proračun)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na že obstoječem igrišču (igrišče nima "imena", table...), ki pa se nahaja pod parkiriščem za Gledališčem Toneta Čufarja.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024 ali 2025