Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je premalo konkreten, da bi ga Občina Jesenice lahko izvedla.

Cesta T.Tomšiča

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Moj avto vsakodnevno trpi slab asfalt ter udarne jame na cesti. 

Potrebno je preplastiti cesto z novim ravnim asfaltom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se preplasti cesta. 

Bistvo predloga je nov asfalt.

Po mojih predvidevanjih se ne bo zgodilo nič.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedel naj bi se z strojem za polaganje aslfalta in kamjoni, ki bi ta asfalt pripeljali.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na vozišču Ceste Toneta Tomšiča.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Včeraj.