Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Kolesarski poligon - pumptrack

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Postavitev kolesarskega poligona - pumptrack.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev kolesarskega poligona pumptrack ob igrišču na Blejski Dobravi.

  Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zemljišče ob stavbi Blejska Dobrava je v občinski lasti. 

Potrebno bi bilo urediti površino in se povezati s podjetji, ki gradijo kolesarske poligone.

Tudi podjetje SIJ Acroni je v preteklosti že postavilo kolesarski poligon v Kranju, kjer so uporabili lasten material - žlindro.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tik ob igrišču na Blejski Dobravi, na občinski parceli 1749/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2025