Ajdna-ureditev smerokazov iz vasi Potoki

Predlog oddan  –  02. 06. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob spremljanju obiska v vasi Potoki prihaja do mnenj pohodnikov/ obiskovalcev, da zaidejo s poti, da smerokazi niso na mestih, kjer bi se jih pricakovalo. 

Pot zaide med drevesa, grmovja in je obenem neurejena in neprehodna ob vseg naravnih dejavnikih ( vetrolom, zledolom in lubadar). 

Obenem bi utrdili pot do sedla oz. Kjer se pot na Ajdno odcepi na plezalno smer in navadno smer. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev poti iz vasi Potoki s pomocjo domačinov/ prostovoljcev

Postavitev smerokazov iz lesa ali jekla 

Ureditev parkirišča za avte (4-6). Upostevanje trajnostnega turizma- avtobus do Potokov in manj onesnazevanja vasi. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobiti soglasje in podporo domacinov

Upostevanje mnenj

Vpoklic lokalnih vodnikov

Ureditev parkirisca

Izdelava smerokazov

Obenem pa manjšo leseno hisico/ info točko za podajanje informacij obiskovalcem in domacinom. S prodajo spominkov. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Potoki- pespot na Ajdno

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Letos ali v letu 2022