Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu – 2. faza

Predlog oddan  –  28. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela
4.jpg
4.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je nadaljevanje predloga "Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu - 1. faza".

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo sanacijo in prenovo degradiranih teniških igrišč na Kresu v večnamensko površino za igre z žogo, otroško igrišče, park s klopmi, pitnikom in družabnim prostorom. Obnovljene in revitalizirane javne površine na Kresu bi služile športnim in rekreativnim aktivnostim, površinam za oddih ter kot javni prostor za druženje. Območje na Kresu bi bilo namenjeno vsem generacijam prebivalcev. (opisan je končni predlog, v okviru participativnega proračuna bi izvedli 1. in 2. fazo).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Območje športno-rekreativnih površin na Kresu je potrebno reševati in urejati celostno, vendar pa možnosti tega participativnega proračuna celostne ureditve ne dopuščajo. Zato predlagamo, da se urejanja lotimo parcialno, po delih. Znotraj participativnega proračuna bi izvedli 1. in 2. fazo. Nekatera dela bi prostovoljno izvedli krajani sami.

Na Kresu sta dve nefunkcionalni teniški igrišči in igrišče z betonsko steno. Glede na višino sredstev v proračunu bi se prenove najprej lotili na enem od igrišč - predlaga se zahodno (zgornje) igrišče. Prenova bi se izvedla v dveh fazah. V tem predlogu je obravnavana 2. faza, znotraj katere je potrebno izpeljati naslednje aktivnosti:

  • asfaltacija (fino planiranje + asfalt) (28m x 15m),
  • označitev igrišča,
  • postavitev dveh košev za košarko,
  • postavitev dveh golov,
  • postavitev dveh klopi,
  • postavitev koša za smeti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija zahodnega (zgornjega) teniškega igrišča na Kresu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2023 - 2. faza.